Sesuai dengan keputusan YPTS, ada pergantian Ketua Jurusan. Dari pejabat lama atas nama Bapak Dr.Eng. Rizal Mahmud, S.Pd., M.T. ke pejabat baru atas nama Bapak Sukendro Broto Sasongko, S.T., M.T., Ph.D. untuk jabatan Ketua Jurusan.

Jurusan Teknik Mesin ITATS mengucapkan terima kasih atas kontribusi Bapak Dr.Eng. Rizal Mahmud, S.Pd., M.T. selama menjadi ketua jurusan terdahulu. Selain itu, juga mengucapkan selamat mengemban amanah baru kepada Bapak Sukendro Broto Sasongko, S.T., M.T., Ph.D.

Dokumentasi serah terima jabatan